Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (77) Viser 1 - 30

Toktrapport

North Sea Ecosystem Cruise Toktrapport nr. 20 2021

30.12.2021
Gayantonia Franze, Tone Falkenhaug, Jon Albretsen og Kjell Gundersen (HI)
Toktrapport

Pigghåtokt - Toktrapport nr. 19 - 2021

30.12.2021
Tone Vollen, Hector Antonio Andrade Rodriguez og Ole Thomas Albert (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-57

Rapport frå det nasjonale elvelaboratoriet i Guddalselva 2021

30.12.2021
William Aure Aannø, Britt Iren Østebø og Øystein Skaala (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-58

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

23.12.2021
Odd-Børre Humborstad, Svein Løkkeborg, Anne Christine Utne Palm, Jostein Saltskår (HI), Sten Siikavuopio (Nofima), Anette Hustad (Nofima), Ingebrigt Bjørkevoll (Møreforsking AS) og Paul Jacob Helgesen (Segel AS)
Rapport fra havforskningen 2021-43

Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar

21.12.2021
Ingrid Askeland Johnsen, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen og Frode Vikebø (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-54

Kunnskapsstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2022

21.12.2021
Kim Halvorsen, Anne Berit Skiftesvik, Torkel Larsen, Håkon Otterå (HI) og Albert Fernández Chacón (Universitetet i Agder)
Rapport fra havforskningen 2021-55

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2020

17.12.2021
Stepan Boitsov og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-52

The Coastal Reference Fleet 2007-2019

16.12.2021
Hanne Hjelle Hatlebrekke (UoB/ IMR currently SINTEF Ocean), Sofie Gundersen, Kjell Nedreaas, Jon Helge Vølstad (IMR) and Jeppe Kolding (UoB)
Toktrapport

Relativ seleksjon på fiskedyp i hysefise med snurrevad - Toktrapport nr. 18 - 2021

15.12.2021
Olafur Arnar Ingolfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Manu Sistiaga, Neil Anders (HI) og Hermann Pettersen (Fiskeridirektoratet)
Toktrapport

Utsortering av hai og tunfisk i pelagisk fiske - Toktrapport nr. 17 - 2021

15.12.2021
Olafur Arnar Ingolfsson (HI)
Toktrapport

Kartlegging av bunnfisk og reker på rekefelt i vestlandsfjorder - Toktrapport nr. 16-2021

15.12.2021
Fabian Zimmermann, Kjell Nedreaas, Trude Hauge Thangstad og Guldborg Søvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-51

Forskerutvalg om sjøpattedyr 2021

08.12.2021
Arne Bjørge, Nils Øien, Martin Biuw, Tore Haug og Kjell Tormod Nilssen (HI)
Redaktør(er): Arne Bjørge (HI)
Toktrapport

Kysttokt 2005-2020. Fangstrapport for sjøkreps - Toktrapport nr. 15-2021

06.12.2021
Kristina Haugland, Guldborg Søvik og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-45

Listeria monocytogenes in salmonid slaughter facilities

30.11.2021
Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad and Julia Storesund (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-50

Undersøkelse av grunnstoffer i sjømat fra Repparfjorden og Revsbotn

29.11.2021
Tanja Kögel, André Marcel Bienfait, Amund Måge og Terje van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-44

Tredje samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge

19.11.2021
Lars Helge Stien, Florian Sambraus, Tore Kristiansen, Per Gunnar Fjelldal (HI), Per Anton Sæther (MarinHelse AS) og Lisbeth Martinsen (NRS Farming AS)
Rapport fra havforskningen 2021-13

Andre samlerapport: velferd for triploid laks i Nord-Norge

19.11.2021
Lars Helge Stien, Florian Sambraus (HI), Per Anton Sæther (MarinHelse AS), Mattias B. Lind (NRS), Tore Kristiansen, Jonatan Nilsson og Per Gunnar Fjelldal (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-49

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

17.11.2021
Jon Albretsen og Lars Asplin (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-47

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2021

17.11.2021
Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Alison Harvey og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-48

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

17.11.2021
Vidar Lien, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik og Mari Skuggedal Myksvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-46

Bærekraftig taretråling

15.11.2021
Kjell Magnus Norderhaug, Carla Freitas Brandt, Sigurd Heiberg Espeland, Jon Albretsen (HI), Signe Christensen-Dalsgaard NINA, Martin Junker Ohldieck, Thijs Christiaan van Son, Jan Atle Knutsen, Frithjof Moy og Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-42

Forskerutvalg om sjøpattedyr 2020

02.11.2021
Arne Bjørge, Nils Øien, Tore Haug, Kjell Tormod Nilssen, Martin Biuw, Lise Doksæter Sivle (HI) og Petter H. Kvadsheim (FFI)
Redaktør(er): Arne Bjørge (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-41

Pelagiske økosystem i De nordiske hav

26.10.2021
Tina Kutti, Kjell Arne Mork, Melissa Chierici, Knut Yngve Børsheim, Espen Bagøien, Tor Knutsen, Cecilie Thorsen Broms, Thor Klevjer, Espen Strand, Harald Gjøsæter, Erling Kåre Stenevik, Åge Høines, Kristin Windsland og Anne Kirstine Frie (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-39

Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på dypt vann til søknader om akvakultur i sjø

22.10.2021
Tina Kutti og Vivian Husa (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-40

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

21.10.2021
Annette Bernhard and Rita Hannisdal (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-38

Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe

12.10.2021
Anne Christine Utne Palm (HI), Sten Siikavuopio Nofima, Terje Jørgensen (HI), Anette Hustad Nofima, Svein Løkkeborg (HI), Tina Thesslund Nofima, Jostein Saltskår, Neil Anders og Odd-Børre Humborstad (HI)
Toktrapport

Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål – Toktrapport nr. 10-2021

01.10.2021
Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Olafur Arnar Ingolfsson (HI) og Dagfinn Lilleng (Fiskeridirektoratet)