Gå til hovedinnhold

Marin toksikologi


ES3 1763 Seksjon Trygt fôr Fotograf Eivind Senneset

For å ha kunnskap om trygge øvre grenser av uønskede stoffer i dagens og fremtidens fiskefôr, forsker vi på de uønskede stoffene i fôr som kan påvirke fiskehelse og mattrygghet.

Vi bidrar med kunnskap om hvor mye fremmedstoff og tilsetningsstoff som overføres fra fôr til filet. Vi forsker også på samspillseffekter, også kalt cocktaileffekter, av flere uønskede stoffer, og av flere uønskede stoffer sammen med næringsstoffer. Arbeidet vårt gir økt kunnskap om hvordan næringsstoffers og uønskede stoffers nivå i fôret kan forandre metabolismen hos fisken, og om forandringene vil gå i arv (epigenetikk).