Gå til hovedinnhold

Reproduksjon og utviklingsbiologi


Fotografi av genredigert laks som holdes opp
Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Vår samlede strategi er å løse og undersøke bærekraftsproblem og produksjonsflaskehalser knyttet til reproduksjon og utvikling i oppdrettsfisk

Havforskningsinstituttets overordnede strategi er å sikre rene og rike hav nå og i fremtiden. I denne sammenheng har gruppen vår et forskningsansvar ovenfor bærekraftsproblem i oppdrett1 og villfisk, med sterkt fokus på både reproduksjon og utvikling i fisk. Vi legger derfor stor vekt på å løse flaskehalser i moderne akvakultur.

Forskningsstasjonen Matre - sjøanlegg. Foto: Anna Wargelius / HI

Nøkkelaktiviteter

  • Akkumulere kunnskap om viktige livshistorieegenskaper i fisk; utvikling2-5, livshistorieoverganger6, puberteten7,8 vekst9,10 og reproduksjon6-8,11-17, med det langsiktige målet å utvikle bærekraftig praksis innen akvakultur
  • Forhindre genetisk forurensning av rømt fisk i ville populasjoner – steril fisk8,10,18,19
  • Utforske effekten av menneskeskapt aktivitet i kystsonen f.eks. akvakultur, olje20,21 og gruvedrift på villfisk og deres tidlige livsstadier.
  • Etablere nye fiskearter for bærekraftig akvakultur – atlantisk kveite og annen marin fisk2,15,17,22,23
  • Løse problem relatert til velferd24-28 og sykdom i oppdrettsfisk og vill fisk29,30
  • Bygge grunnleggende kunnskaper som kan fungere som verktøy for å utforske de nevnte oppgavene (genomene7,29, epigenomer, transkriptomer5,31-34, proteomer, metabolomer)
  • Utvikle fiskemodeller (klonal og genredigert fisk 8,13,35) for spesifikke spørsmål som for eksempel koblingen mellom genetisk og miljømessig kontroll av egenskaper og funksjonen av enkeltgener i utvikling og reproduksjon
  • Tverrfaglig arbeid sammen med kompetansebygging – med sikte på å etablere grunnleggende kunnskap som kan bidra vesentlig til bærekraftig akvakultur
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Formidling – Vi har et sterkt fokus på å synliggjøre vitenskapen til offentligheten og til andre vitenskapelige miljø (se høyre marg: I media).

Kilder og utvalg av vitenskapelige publikasjoner

 

Utviklingsstadier hos torsk. Foto: Terje van der Meeren / HI