Gå til hovedinnhold

Pelagisk fisk


HI 001584

Vi jobber med fisk som lever pelagisk, det vil si fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene. Noen kjente og kjære pelagiske fiskearter er sild, makrell, lodde og kolmule, i tillegg til mer eksotiske arter som makrellstørje.

Vi samler informasjon om disse fiskeartene på forskningstokt, både på våre egne forskningsfartøy, og om bord på moderne fiskefartøy vi får leie. På forskningstokt er en hovedmålsetting å estimere størrelsen og utbredelsen på en gitt fiskebestand. I tillegg får vi god hjelp fra fiskere og fiskemottak som sender oss fiskeprøver som vi opparbeider på laboratoriet. Disse viktige kommersielle prøvene brukes også i bestandsberegningsmodellene for de ulike fiskebestandene. Fiskene vi forsker på gir oss mye nyttig informasjon og noen eksempler på opplysninger er alderen på fisk, hva de har spist (mageprøver) og om de er kjønnsmodne eller ikke. Et spesielt viktig produkt som vi er med på å levere er kvoteråd, det vil si råd om hvor mye en fiskebestand bør beskattes, slik at den kan høstes på en bærekraftig måte i et langsiktig perspektiv.

Aldersbestemmelse

Alder på de fleste fiskearter finner vi ut av ved å telle årringer i fiskens otolitter (øresteiner). På samme måte som man kan telle årringer på trær danner også fisken slike ringer hvert år som forteller oss hvor gamle de er. På NVG-sild, laks og ørret finner vi alderen ved å se på fiskeskjell, mens for makrellstørje brukes første finnestråle i ryggfinnen.