Gå til hovedinnhold

Dyphavsarter og bruskfisk

Forskningsgruppen arbeider med høstbare ressurser og økologi i dype kontinentalsokkelområder og i dyphavet, samt med bruskfisk i alle områder og dyp.

Arbeidet vårt omfatter:

  • Overvåking og tilstandsvurdering for dyphavsarter og bruskfisk i norske farvann og internasjonalt, dessuten økosystemkonsekvenser av dypvannsfiskerier.
  • Grunnleggende populasjons- og økosystemstudier i dypområdene.
  • Rådgivning til nasjonal og internasjonal fiskeri- og naturforvaltning utarbeidet i arbeidsgrupper i det internasjonale havforskningsrådet ICES og andre internasjonale rådgivningsfora.

Til gruppens ansvarsområde ligger bl.a. følgende arter og faunakomponenter:

Blåkveite, kveite, uer, vassild, skolest, isgalt, lange, brosme, bruskfisk (hai, skater, havmus) og meso- og bathypelagisk fisk (lysprikkfisk, laksesild o.a.). Les mer om de ulike artene i faktaboks (til høyre) eller på temasidene våre.