Gå til hovedinnhold

Marine prosesser og menneskelig påvirkning


HI 013606
Lus på gjellelokk. Fotograf: Lars Are Hamre

Det overordnede målet er å etablere kunnskap om biologiske mekanismer og samspill med miljøfaktorer hos sentrale arter i oppdrett og marine økosystem som langsiktig grunnlag for bærekraftig ressursutnyttelse og akvakultur.

Delmål

 • Kombinere feltdata, eksperimentell metodikk og modeller for å belyse sentrale biologiske mekanismer i marine økosystem.
 • Utvikle eksperimentelle modeller og ny forskningsmetodikk.
 • Etablere grunnleggende kunnskap om genomer hos marine organismer, og bruke funksjonell marin genomforskning for å studere sentrale mekanismer i organismer som er viktig i oppdrett og marine økosystem, samt etablere databaser for genomdata og genetikkdata fra marine organismer.
 • Etablere grunnleggende kunnskap om populasjonsgenetisk oppdeling av viktige bestander i marine økosystem og nye populasjonsgenetiske verktøy.
 • Legge kunnskapsgrunnlag for å forstå hvordan reproduksjon og tidlig utvikling blir påvirket av miljøfaktorer i marine økosystem og akvakultur.
 • Etablere grunnleggende kunnskap om vekstprosesser og normalutvikling med relevans for marine økosystem og oppdrett.
 • Etablere grunnleggende kunnskap om stressfysiologi og sansebiologi med tanke på å etablere gode indikatorer for fiskevelferd.
 • Etablere grunnleggende kunnskap om immunologi og smitteorganismer som basis for forebyggende helse, samt kunnskap om sykdommer i ville populasjoner.
 • Etablere grunnleggende kunnskap om atferd i oppdrettssystem og naturlige populasjoner.
 • Bidra med vitenskapelig og populær forskningsformidling, samt legge langsiktig grunnlag for bedret rådgivning knyttet til marine økosystem og akvakultur.
 • Bidra til å implementere nye metoder i økosystem- og akvakulturforskningen.