Gå til hovedinnhold

Forskning

Havforskingsinstituttet forskar på alt frå sjømaten vi et til dei minste detaljane i dei marine økosystema. Vi bruker også store ressursar på akvakulturforsking og utvikling av ny teknologi. Fartøy, laboratorium og stasjonar blir nytta til å samle inn data som dannar grunnlag for forsking og vitskaplege råd.

Sjømatdata

Sjømatdata er en database hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av uønskede stoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat.

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Modeller og modellering

Modeller gir en forenklet beskrivelse av virkeligheten, og brukes til å skaffe utfyllende informasjon i kombinasjon med observasjoner. Modeller kan dessuten brukes til å beskrive noe som er vanskelig eller umulig å måle direkte. Ved Havforskningsinstituttet er modeller viktige for å forstå havstrømmene, fiskebestander, havbruk, lakselus eller økosystemer.

Forskningsdata

Havforskingsinstituttet samlar kontinuerleg inn store datamengder frå alle norske havområde. Data blir samla inn både med våre eigne og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målingar, glidere med meir. 

Søk i databasen til NMDC

 

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 22 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Publikasjoner fra Cristin

The impact of functional feed on Atlantic salmon (Salmo salar) systemic immune response to high and low levels of sea lice infection (Lepeophtheirus salmonis) and co-infection with infectious salmon anemia virus.

Carvalho, Laura; Whyte, Shona; Purcell, Sara; Hay, Tyson; Taylor, Richard; Balder, Rachel; Gagne, Nellie; Dalvin, Sussie Trine; Fast, Mark. 2024, Comparative Immunology Reports.

Les mer i Cristin

Mapping and Characterizing Eelgrass Meadows Using UAV Imagery in Placentia Bay and Trinity Bay, Newfoundland and Labrador, Canada.

Sneep, Aaron; Devillers, Rodolphe; Robert, Katleen; Le Bris, Arnault; Edinger, Evan. 2024, Sustainability.

Les mer i Cristin

Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge.

Eilertsen, Mari Heggernes; Kongsrud, Jon Anders; Tandberg, Anne Helene S.; Alvestad, Tom; Budaeva, Nataliya; Martell, Luis; Ramalho, Sofia P.; Falkenhaug, Tone; Huys, Rony; Oug, Eivind mfl.. 2024, Scientific Reports.

Les mer i Cristin

Tigecycline-resistant Klebsiella pneumoniae strains from sewage in Norway carry heavy-metal resistance genes encoding conjugative plasmids.

Radisic, Vera; Salvà-Serra, Franscisco; Moore, Edward RB; Marathe, Nachiket. 2024, Journal of Global Antimicrobial Resistance.

Les mer i Cristin

Emergence and dissemination of epidemic-causing OXA-244 carbapenemase-producing Escherichia coli ST38 through hospital sewage in Norway, 2020–2022.

Grevskott, Didrik Hjertaker; Radisic, Vera; Salvà-Serra, Franscisco; Moore, Edward R. B.; Akervold, Kristine; Victor, Manish; Marathe, Nachiket. 2024, Journal of Hospital Infection.

Les mer i Cristin