Go to main content

Audun Hjertager

Profile image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 92218389
Department: Fiskeridynamikk

Curriculum Vitae

Tilknyttet innsamlingsprogram for fiskeridata og biologisk prøvetaking fra fangster med fokus på referanseflåten. Feltarbeid fritidsfiskeundersøkelser.  Aldersleser sei. Båtfører D6, D5L. Dronepilot A1/A3. Kompetanse innen fisketaksonomi. Cand. Scient. marin biologi, med hovedvekt på systematikk (Polychaeta: Melinninae).

Publications

Is this your profile? Edit your profile (login)