Go to main content

Atle Børje Rolland

No image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 47472763
Department: Fiskeridynamikk

Curriculum Vitae

Sertifisert aldersleser på torsk. Har 10 års erfaring innen prøvetaking av fisk og over 35 års erfaring innen skyting, jakt og skadefelling. Har byggteknisk utdannelse og  har jobbet i 25 år innen bygg og anlegg. Erfaring med variert og krevende feltarbeid i polare strøk, til alle årstider - på land, i småbåt og på isen, herunder meteorologiske observasjoner og ismålinger.  Bachelorgrad innen natur- og utmarksforvaltning med hovedvekt på rovvilt og hjortevilt. Fra mine jobboppdrag på Svalbard har jeg over 500 loggførte nærmøter med isbjørn i felt, så har god kunnskap om bjørn og isbjørnsikring.
Har også bred erfaring innen ulike transportoppdrag og logistikk med bruk av helikopter, bil, lastebil, kraner, truck, mc, snøskuter og båt.
Is this your profile? Edit your profile (login)